De campagne Steun je boekhandel van CPNB, Hebban en een paar andere partijen is sympathiek en vervult met plaatsvervangende schaamte. Het gehengel naar klandizie heeft iets ongemakkelijks. Plotseling is de cultuur weer eens in gevaar en daar moet iets aan gedaan worden. Door ons. Door iedereen. Lees verder