- vanaf 11 juni 2020 -

Maand: september 2020 (Pagina 1 van 2)

Arjan Peters: de tragische val van een voormalige held

Er is vonnis gewezen in de zaak tussen DPG Media en Arjan Peters. De hele tekst is hier na te lezen. De laatste twee paragrafen vatten alles samen en bevatten de uitspraak:

20. De verklaring voor recht waar [verweerder] om heeft verzocht zal worden afgewezen. Van ondeugdelijk onderzoek naar de gedragingen van [verweerder] is niet gebleken. Er circuleerden al geruime tijd geruchten over [verweerder] . Hij heeft die steeds weggewuifd en weersproken dat hij grensoverschrijdend of intimiderend gedrag had vertoond. Juist omdat zijn chef en de hoofdredactie van de Volkskrant [verweerder] lange tijd op zijn woord zijn blijven geloven, is het interne onderzoek pas laat op gang gekomen en dit werd nog bemoeilijkt doordat de vrouwelijke auteurs – om hen moverende redenen – zelf niet hebben geklaagd en er voor kozen om anoniem te blijven. De bevindingen van het interne onderzoek, die aan [verweerder] zijn voorgelegd voor commentaar, en diens reactie daarop rechtvaardigden het besluit om [verweerder] op non-actief te stellen. Dat het besluit door de media is opgepakt, kan DPG Media niet worden verweten. [verweerder] is nu eenmaal een landelijk bekend recensent. De hoofdredactie van de Volkskrant is over de kwestie pas naar buiten getreden, nadat er publicaties in diverse landelijke media verschenen. In haar uitingen heeft zij voldoende terughoudendheid betracht. Het was onvermijdelijk en, gelet op de voortgaande geruchten en de publicaties in de landelijke media ook in het belang van [verweerder] , dat de krant iets over de kwestie naar buiten bracht. Het lijdt geen twijfel dat [verweerder] te lijden heeft gehad en nog steeds heeft van alle publiciteit, zoals hij stelt. Dit kan DPG Media echter niet worden verweten. Van het onderzoek van Hoffmann kan niet worden gezegd dat het onzorgvuldig is, voor zover het om de gevoerde gesprekken gaat en de verslaglegging daarvan. In feite heeft Hoffmann het interne feitenonderzoek nog eens overgedaan. Het is echter niet aan Hoffmann om het gedrag van [verweerder] te beoordelen, zoals zij aan het eind van de Management Letter in een samenvatting heeft gedaan. Dat valt ook niet binnen het doel van haar onderzoek. Het is aan DPG Media om conclusies te trekken. Omdat de bevindingen uit het interne onderzoek door het onderzoek van Hoffmann werden bevestigd, hoefde DPG Media [verweerder] niet nogmaals om een reactie te vragen.

21. De slotsom luidt dat de verzoeken van DPG worden toegewezen en die van [verweerder] worden afgewezen. De kantonrechter ziet niettemin aanleiding om de proceskosten te compenseren in die zin, dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Lees verder

Maatschappelijke kwesties behandelen met Darryl Danchelo Osenga

Het is heel erg, wat de mensen tijdens de Holocaust is overkomen. Ik ding daar niet op af. Maar het leed dat woordkunstenaars de mensheid tegenwoordig aandoen, is ook vreselijk. Er stierven tussen de 10 en 15 miljoen mensen in de Holocaust en er zijn minimaal 17 miljoen Nederlanders die naar de wanproducten van woordkunstenaars moeten luisteren, dus ik denk dat een vergelijking-van-leed wel eens vreemd zou kunnen uitpakken. Lees verder

Aad Meinderts staat op de bres voor… zichzelf

Aad Meinderts is directeur van het Literatuurmuseum en van het Kinderboekenmuseum; die twee musea zijn hetzelfde en toch anders, ongeveer zoals de Heilige Geest meer entiteiten kent en toch ondeelbaar Zijn gang gaat. Of zoiets. Af en toe schiet Aad wakker uit zijn dagelijkse sluimer en plaatst hij een tweet. Gisteren las ik:

Lees verder

Peter Winkels en de liefde voor literatuur

In mijn jonge jaren kwam ik veel in ‘het Limburgse literaire leven’, dat bestond toen, al weet ik niet precies wat het was. Er waren in elk geval veel optredens op allerlei aardige locaties, oude kastelen, zalen in schouwburgen, mooie grote boekhandels in Maastricht, de lobby van een vijfsterrenhotel. Limburgers kunnen veel niet, maar ze kunnen wel een feestje geven. Lees verder

Simone de Beauvoir als grootheid

De biografie van Simone de Beauvoir die Deirdre Bair schreef, las ik in januari 1991 op Schiermonnikoog. In de bruidssuite die mijn toenmalige vriendin voor ons had geregeld (we waren en zijn, overigens, nooit getrouwd). De kamer was erg groot en had als extra attractie een bubbelbad, waar zij elke avond vele uren in zat te bubbelen. Mijn toenmalige vriendin, niet Deirdre Bair.

Mijn fascinatie voor het leven van de toen bijna vier jaar eerder overleden De Beauvoir begon daar. Ik lag in bed en las de door mijn vriendin meegenomen biografie, die heerlijke rode baksteen met de crèmekleurige pagina’s. Mijn vriendin zong liedjes in het bubbelbad (‘I’’m on the toooohhhhooop of the world, looking dooooown on creation…’) en ik las.

Lees verder

Joan Didion en de verhalen die over haar worden verteld

Joan Didion is een groot auteur, zo groot als andere grote auteurs. Haar oeuvre bestaat uit een paar boeken die iedereen die wil lezen en schrijven (of allebei) af en toe op moet pakken, om na te gaan ‘hoe het werkt’. Dit soort auteurs zijn niet vast te pinnen. Ze horen bij een tijd en toch zijn ze tijdloos. Ze schrijven over tijdgebonden thema’s die onder hun vakmanschap universeel blijken te zijn. Ze zijn. Ze veranderen niet en toch zijn ze altijd anders. Lees verder

Howard Krol / Arthur Lava overleden

Howard Krol vond ik een lieve, royale man. Vond, want vandaag bereikte me het bericht dat hij dit weekend is overleden. Vijfenzestig werd hij, de jongensachtige heer met zeer witte tanden en een haardos waarmee je alle kanten op kon.

Zo lang als ik me herinner, was hij actief in de dichtkunst, met een enthousiasme dat vermoeide en bewondering inboezemde. Hoe kon hij, na al die jaren, nog steeds zonder te veinzen in vuur en vlam schieten voor een mooi gedicht, een talentvolle dichter? Dat moet wel echte liefde zijn geweest. Lees verder

De Tour de France (10-11)

De Tour de France begint op een variant van het vreselijke gedicht ‘Lamento’ van Remco Campert te lijken. Altijd de lange wegen. Altijd hun vogelkreet. Nooit eens een lekkere & zinloze aanval. Maarten Ducrots commentaarproza schroeit bijna open van verlangen naar koers. Hij wil wel. Nu de rest nog. Arme Maarten, de paradijsvogel onder de Nederlandse wielercommentatoren. Lees verder

Was Helmut Newton goed of fout?

2020 is een jubeljaar voor Helmut Newton, van wie op 31 oktober de honderdste geboortedag wordt gevierd.  De beroemde fotograaf stierf in 2004, zestien jaar geleden alweer – waar blijft de tijd, en wat deden we in 2004 precies?

Onbekommerde lof is er zestien jaar later in elk geval niet meer bij. Zelfs een zelfverklaard liefhebber van Newtons werk, de Nederlandse fotograaf en filmer Maarten Groen, wringt zich op de Nederlandse radio in alle bochten om vooral tot een correcte afweging van de bejubelde zijn talent te komen en de deze week in Nederland te verschijnen documentaire The Bad and the Beautiful acceptabel te maken. Lees verder

« Oudere berichten

© 2024 De Nieuwe Contrabas

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑